Πολλοί ακαδημαϊκοί που προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους επιλέγουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση είτε παράλληλα με τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα είτε όχι. Η ανάπτυξη μιας νέας επιχείρησης περιλαμβάνει τη δοκιμή της εμπορικής εφαρμογής μιας επιχειρηματικής ιδέας και την επιλογή των καλύτερων επιλογών για την δημιουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης πόρων, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, της ανάπτυξης του επιχειρηματικού μοντέλου, του εντοπισμού και της στόχευσης της αγοράς και της προσέλκυσης χρηματοδότησης.  

Αυτή η MOOC πλατφόρμα σας εξοπλίζει με τις γνώσεις που χρειάζεστε για να αναπτύξετε και να βελτιώσετε τη στρατηγική σας για τη δημιουργία της επιχείρησής σας, παρέχοντας ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Αυτή η πλατφόρμα έχει ως στόχο να σας παρέχει ευρεία γνώση και κατανόηση ενός επιχειρηματικού πλάνου, της ανάγκης για καινοτομία και όλων των πτυχών της διαδικασίας δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Η MOOC περιλαμβάνει πέντε ενότητες που θα σας διευκολύνουν στην ανάπτυξη του καμβά του επιχειρηματικού σας μοντέλου. 

Ειδικότερα, οι ενότητες αναλύουν περισσότερο τη Δεξιά Πλευρά του Καμβά, όπου αναλύονται η πρόταση αξίας, τα μέσα, το τμήμα των πελατών, το μοντέλο συνεχών πελατειακών σχέσεων και η ροή εσόδων. Ωστόσο, δεν αγνοείται και η σημασία της Αριστερής Πλευράς του Καμβά, όπου η επιχείρηση ασχολείται με τις υποθέσεις κόστους, αναπτύσσει βασικές συνεργασίες, δημιουργεί ένα αξιόπιστο αθέμιτο πλεονέκτημα και αξιοποιεί τους βασικούς της πόρους. 

Για να ενταχθείτε σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να έχετε στο νου σας μια επιχειρηματική ιδέα που σκοπεύετε να αναπτύξετε. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση του Business Model Journey Canvas, το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες αυτού του μαθήματος. Αυτή η αναπτυγμένη εργαλειοθήκη συνιστάται να συμπληρώνεται από εσάς κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια ενότητα. Αυτή η βήμα προς βήμα προσέγγιση θα σας δώσει το χρόνο και την ευκαιρία να εστιάσετε σε συγκεκριμένα τμήματα κάθε φορά. Το σχέδιο επιχειρηματικής σας ιδέας θα επανεξεταστεί από μέντορες και συμβούλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του έργου ENTRANCE για να διασφαλιστεί η ποιότητά του. Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την έναρξη μιας επιχείρησης. 

Η MOOC αποτελείται από τέσσερις ενότητες που καλύπτουν πέντε μακροπεριοχές σχετικές με την ανάπτυξη ενός μοντέλου επιχειρηματικού σχεδίου με έμφαση στην καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου: 

  • Ενότητα 1: Μετατροπή ιδεών σε επιχειρηματικές ευκαιρίες 
  • Ενότητα 2: Μάρκετινγκ επιχειρηματικών προϊόντων/υπηρεσιών 
  • Ενότητα 3: Μετατροπή επιχειρηματικών ιδεών σε πραγματικότητα 
  • Ενότητα 4: Παρουσίαση της ιδέας σας! 

Οι ενότητες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό, διαλέξεις, βίντεο, κουίζ, γλωσσάρια, πρόσθετους πόρους, μελέτες περιπτώσεων και προτεινόμενες δραστηριότητες. Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι συνδιαμορφώθηκαν από τη σύμπραξη του έργου ENTRANCE, η οποία αποτελείται από καθηγητές, ερευνητές και συμβούλους με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία. Η MOOC συνοδεύεται από την εργαλειοθήκη στην οποία μπορείτε να αναπτύξετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο.